Vrije basisschool Sint-Martinus

Ouderraad Sint Martinus Herk-de-Stad

Laatste Albums

Onze juffen en meesters hebben iets leuk gemaakt voor jullie, -----------------veel plezier !

Algemeen

Freerunner

Algemeen

Bestuur

Onze school is onderdeel van VZW KOHH
       (Katholiek Onderwijs Halen Herk-de-Stad)
 
  Voorzitter:
     Dhr.  Lode Robben
 
  Ondervoorzitter:
     Mevr. Anne Van Schoor
 
  Secretaris:
     Dhr. Roger Dooms
 
  Coördinerend directeur basisonderwijs:
    Mevr. Viviane Cornelissen
 
  Coördinerend directeur secundair onderwijs:
    Dhr. Marc Diriks