Vrije basisschool Sint-Martinus

Ouderraad Sint Martinus Herk-de-Stad

Laatste Albums

Onze juffen en meesters hebben iets leuk gemaakt voor jullie, -----------------veel plezier !

Algemeen

Gescheiden ouders

Gescheiden Ouders En Schoolrapporten

Er bestaat geen enkele wettelijke grond om de schoolverrichtingen en schoolresultaten enkel mee te delen aan de ouder aan wie het kind is toevertrouwd.

De schoolse vorderingen en het schoolgebeuren in hun totaliteit en de mededeling hiervan zijn aspecten van de opvoeding van het kind welke integraal aan beide ouders blijven voorbehouden.

Onze school kan hieraan tegemoet komen indien het adres van de partner, aan wie het kind dus niet werd toevertrouwd, beschikbaar is.

Indien we over dit adres beschikken zullen we graag de bovenvermelde informatie doorzenden aan de betrokkene.