Vrije basisschool Sint-Martinus

Ouderraad Sint Martinus Herk-de-Stad

Laatste Albums

Onze juffen en meesters hebben iets leuk gemaakt voor jullie, -----------------veel plezier !

Algemeen

Praktische info

Voorstelling School

In het lager onderwijs tellen wij twaalf klassen en in de kleuter afdeling vijf klassen. De lestijden van onze school zijn de volgende: maandag van 08.45 uur tot 11.55 uur en van 13.00 uur tot 15.40 uur dinsdag van 08.45 uur tot 11.55 uur en van 13.00 uur tot 15.40 uur woensdag van 08.45 uur tot 11.30 uur donderdag van 08.45 uur tot 11.55 uur en van 13.00 uur tot 15.40 uur vrijdag van 08.45 uur tot 11.55 uur en van 13.10 uur tot 15.00 uur
 

Wat Bieden Wij U?

Een school waar je kind zich goed voelt!

Iedereen is welkom in onze school. Jouw kind kan er gelukkig opgroeien en wordt er met de beste zorgen omringd. Gelukkige kinderen gaan graag naar school. Daar willen wij naar streven. Ze voelen er zich thuis en leren ook graag. Zo krijgt je kind de beste kansen om goed te leren.

Een school waar de totale persoonlijkheid van je kind belangrijk is!

Het verwerven van kennis, het ontwikkelen van vaardigheden en technieken, het vormen van attitudes zowel op sociaal en emotioneel, als op cultureel, creatief en psychomotorisch vlak zijn allen onontbeerlijk voor de ontwikkeling van ieder kind. Op vaste tijden en telkens wanneer het nodig is, in het belang van het kind, komt het multidisciplinair team samen om een individuele leerlingenbegeleiding te verzekeren. Problemen worden onmiddellijk aangepakt en de ouders worden ervan op de hoogte gehouden van de evolutie van hun kind.

Een school waar je kind zelfstandig leert werken!

Wij vinden het belangrijk dat je kind voorbereid wordt op het verder studeren. Leren leren, taken plannen, informatie opzoeken en zelfstandig werken is belangrijk voor de verdere studie loopbaan van je kind. Door middel van hoeken- en contract werk oefent je kind deze vaardigheden en attitudes.

Een school met eigentijdse werkvormen!

Een moderne school volgt de nieuwste onderwijsmethodes, daarom werken wij in onze school met de allernieuwste methodes: Wiskanjers (Wiskunde), Taalkanjers (Taal), Mundo (WO), De tuin van Heden NU (Godsdienst), Eventail Junior (Frans), Veilig leren lezen Kim-versie (Eerste leerjaar) De leerkrachten scholen zich ook regelmatig bij om je kind het allerbeste te geven. De vernieuwde werkvormen verhogen de betrokkenheid van je kind bij de lessen en zorgen voor betere leerresultaten.

Een school die je kind opvoedt tot een verantwoordelijke jongere!

Samen afspraken maken en die ook consequent naleven wordt bij ons hoog in het vaandel gevoerd. Respect hebben voor elkaar in de ruimste zin, dit wil zeggen voor elkaars lichaam, eigendom, mening en cultuur. Zich hoffelijk en beleefd gedragen, zowel binnen als buiten de school is een streefdoel.

Een school die jouw kind sociaal vaardig maakt!

Ons team leert kinderen om te gaan met elkaar en met verschillen tussen mensen. Want het is evident: met een geleerde kop alleen kom je er niet in onze maatschappij: je moet ook met mensen kunnen samenwerken en respect hebben voor andere overtuigingen. Onze leerlingen nemen ook deel aan tal van sportactiviteiten zowel tijdens de lesuren als op de woensdagnamiddag. Alle klassen gaan op schoolreis. De leerlingen van het zesde leerjaar gaan op sneeuwklassen in Pejo (Italië) Hier leren onze leerlingen skiën, maar ook de omgeving daar verkennen tijdens leer wandelingen. Er zijn ook nog een tweetal bus uitstappen… Kortom een achtdaagse (vertrek vrijdagavond en terug op zaterdagmorgen) om NOOIT te vergeten. De ouders die dat wensen kunnen reeds sparen voor de sneeuwklassen vanaf het eerste leerjaar. Zoals U merkt zit men op onze school niet stil.

Wij willen er alles aan doen om uw kind de basis te geven die het nodig heeft.